Sociale Doelen


ROTARACT WAASLAND STEUNDE REEDS
ONDERSTAANDE DOELEN


Ziekenhuisschool Stad Gent

De leerkrachten van de Ziekenhuisschool Gent met afdeling Fioretti (kinder- en jeugdpsychiatrie) geven les aan kinderen tussen 6 en 16 jaar met een dubbeldiagnose: een licht verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid. De sponsoring ging naar de aankoop van educatieve spelletjes. Via de spelletjes wordt de leerstof op een speelse manier verwerkt, wordt er geoefend op executieve functies en wordt aan leerplezier gewerkt!

Meer informatie: https://scholen.stad.gent/ziekenhuisschool


Toontjeshuis

Met de tweede edite van ‘De Slimste Waaslander’ in 2024 steunden we naast Temse Schenkt ook Toontjeshuis. Zij proberen een duurzame thuis te creëren voor volwassenen met een beperking. Duurzaam door de aanpasbaarheid en het bouwen met innovatieve duurzame technologieën. Wij gaven hen een kerstboom ter waarde van €350 en een totaalbedrag van €650 om te investeren in hun huis. Zij waren ook zo vriendelijk om te helpen op het event zelf en zo de quizzers van drank en spijs te voorzien. 

Meer informatie: https://www.toontjeshuis.be


Temse Schenkt

In de zomer van juni 2020 konden we voedingswaren en verzorgingsproducten geven aan Temse Schenkt, waardoor heel wat gezinnen uit Groot-Temse, die kansarm of minder bedeeld zijn, geholpen werden. We organiseerden op 18 februari 2023 onze allereerste editie van ‘De Slimste Waaslander’, een quiz voor jong en oud. Dit event bracht ons netto 1.175 euro op. Ook bij de tweede editie van ‘De Slimste Waaslander’ in 2024 schonken we €500 aan hen. Daarnaast konden we via Temse Schenkt kindjes meenemen naar de Kids Day in 2022, 2023 en 2024.

Meer informatie: https://www.temseschenkt.be


Punt. vzw

Dankzij onze champagneverkoop konden we €500 schenken aan Punt.vzw. Dit is een kennis- en informatiecentrum voor seksueel geweld, dat inzet op hulpverlening, sensibilisering, onderzoek en adviesverlening. 

Meer informatie: https://www.puntvzw.be


De Steiger vzw

De Steiger vzw is een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. Ze bieden begeleiding – al dan niet gekoppeld aan residentiële opvang – aan maximaal 72 kinderen / jongeren en hun gezinnen. Ze hebben verschillende vestigingen, onder andere in Belsele en Lokeren. De doorverwijzing gebeurt vaak via de toegangspoort integrale jeugdhulp of een maatregel van de jeugdrechtbank. 

De opbrengst van ons bal in 2022 ging naar De Steiger vzw. Daarnaast schonken we op 22 april 2023 een trampoline, die we zelf in elkaar staken. Dankzij ons Bal Enchanted Forest in 2023 konden wij hen opnieuw steunen. In december 2023 kwam Sinterklaas bij hen langs en bracht hij voor de kindjes leuke cadeautjes van ons mee. In de lente schonken we hen een Go-Cart en voetbalgoal om de tuin al spelend onveilig te maken!

Meer informatie: https://www.vzwdesteiger.be 


Durme vzw

Rotaract Waasland steunde Durme vzw financieel. Deze natuurvereniging is actief rond de Moervaart, Durme, Schelde en het Donkmeer. Al meer dan 50 jaar staat Durme vzw in voor het natuurbehoud en meer biodiversiteit in en rond haar natuurreservaten. Op 12 februari 2022 hebben wij in samenwerking met vzw Durme 0.25 hectare bos mogen aanplanten te Berlare. Dit was een hele opdracht maar werd met veel succes voltooid. Op 18/11/2024 gingen we opnieuw bomen planten, deze keer te Sinaai! Aangezien enkele bomen door vandalisme vernield werden, hebben we een additionele donatie van €500 euro gedaan voor de aankoop van nieuwe boompjes.

Meer informatie: https://www.vzwdurme.be


Auti-voetbalclub waasland vzw

Auti-voetbalclub Waasland is een voetbalclub voor meisjes en jongens van 6 tot en met 21 jaar, die niet bij een gewone voetbalclub terecht kunnen door hun autismespectrumstoornis, ADHD of andere aanverwante stoornissen. Op deze manier krijgen ze toch de kans om hun favoriete sport te beoefenen.

Op woensdag 1 mei 2019 organiseerden commissie sport en de stagiairs van Rotaract Waasland de eerste editie van TWINTENNIS. Wie deelnam aan dit tennistoernooi, kwam per 2 verkleed als een bekend duo. Voor zowel de amateurs, als voor de meer ervaren spelers werden er wedstrijden georganiseerd. Er waren ook prijzen voorzien voor de winnaars van de amateur poules en van de poules voor de professionals, alsook een prijs voor best verklede duo! Daarnaast konden zowel de sporters als de supporters genieten van lekkere hamburgers. Het toernooi was een groot succes en de opbrengst ging naar de VZW Auti-Voetbalclub Waasland. Een deel van de opbrengst van ons galabal in 2021 ging ook naar Auti-voetbalclub Waasland.


De Knoop

De Knoop is een regionale intersectorale samenwerking. De Knoop wil ingaan op de nood tot ondersteuning van jongeren wiens traject dreigt vast te lopen of reeds is vastgelopen in de leefgroep, thuis, op school, … De Knoop wil een plek zijn waar jongeren opnieuw de motivatie krijgen om zinvol bezig te zijn. ‘Ruimte, Kracht en Verbinding’. Dat is waar De Knoop voor wil staan. Een werking, die weer ruimte geeft aan jongeren en begeleiders, om terug hun kracht te vinden en tot (her)verbinding te komen met elkaar, de omgeving, de school, … 

Een deel van de opbrengst van ons galabal in 2021 ging naar De Knoop.

Meer informatie: www.demorgenster.be/site/de-knoop-2/de-knoop/


Young Bafana Soccer Academy

De missie van Young Bafana Soccer Academy, gelegen in Zuid-Afrika, is voetbal, educatie en sociale vaardigheden voor jongeren. Met de financiële steun van Rotaract Waasland kon er bijgedragen worden aan de aanschaf van busjes voor transport.

Meer informatie: https://www.youngbafana.com


Alice Fonds vzw

Het Alice Fonds is speciaal opgericht om ouders van te vroeg geboren kinderen te helpen met gezondheidsproblemen en werkt daarvoor samen met artsen, verpleegkundigen en maatschappelijke werkers. Rotaract Waasland steunde deze organisatie in maart 2021 met 4 afkolftoestellen en een financiële gift. We zijn verheugd dat we hiermee meerdere ouders van te vroeg geboren kinderen hebben kunnen helpen.

Meer informatie: https://www.alicefonds.be


Gambia Project Rotary Beveren

Via een samenwerking met Rotary Beveren konden we pc’s sponsoren aan een school in Gambia. Dit project was “Afrodidact ‘The Swallow’.”


Belgisch Centrum voor Geleidehonden

Wij sparen dopjes van drankflessen, wasproducten, afwasproducten, detergenten, zepen, shampoos, deo, spuitbussen, sauzen, medicatie, … en dit om het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) te steunen. Er wordt nl. door recyclagebedrijven geld gegeven voor deze dopjes. Op deze manier kunnen honden opgeleid worden om hun baasje, die blind of slechtziend is, te begeleiden en hem/haar zo goed mogelijk een normaal leven te laten leiden.

Meer informatie: https://dopjesactie.be/


Het Veer

Op 2 december 2019 gingen enkele leden verkleed als Sinterklaas en Zwarte Piet langs bij het Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer te Sint-Niklaas. De kinderen hadden zo een fijne dag!

Meer informatie: https://www.hetveer.be


Bijs vzw

Bijs vzw kende zijn opstart door de samenkomst van de ouders van 9 kinderen met een mentale beperking. Enerzijds wouden de ouders hun kinderen een warme thuis aanbieden, waarin ze verder aan hun toekomst kunnen bouwen. Anderzijds is het doel van Bijs vzw ook de opvoedings- en zorglast, die vaak te zwaar is voor de ouders, te verlagen. En zo begonnen deze gemotiveerde ouders aan de bouw van het Bijshuis, waar de kinderen intussen hun intrek hebben genomen.

De zorg gebeurt met een vast team van vertrouwde begeleiders. Belangrijk hierin is dat de kinderen (dankzij de kleinschaligheid van het project) kunnen genieten van een programma op maat, waarin de componenten therapie, zorg en ontspanning op elkaar zijn afgestemd, op basis van een individueel handelingsplan. Dit is noodzakelijk gezien het gaat over jongeren met een mentale en/of motorische beperking, vaak met medische problematiek of autisme.

Dankzij een partnerschap met Luxor hebben we in 2019 een tuinset kunnen afleveren. In oktober 2020 organiseerden we een champagneverkoop, waarbij een heerlijke brut champagne, verkregen door de samenstelling van drie druivensoorten, werd verkocht. Met de opbrengst hiervan konden we coating kussens bezorgen aan Bijs vzw.

Meer informatie: https://bijs.be/


Fonds Emilie Leus

Op 11 november 2009 werd Emilie Leus (18) het slachtoffer van een tragisch verkeersongeval te Oosterzele, waarbij ook twee van haar medestudenten, Laetitia (18) en Lauren (17), het leven lieten. Het ongeval was te wijten aan een jongeman, die de controle over zijn wagen verloor na een nachtje fuiven en overdreven alcoholverbruik. Geïnspireerd door de positieve en sociale ingesteldheid van Emilie zochten haar familie en vrienden naar een manier om aan de meest dramatische gebeurtenis in hun leven een positieve wending te geven. Aldus ontstond het Fonds Emilie Leus.

Dit Fonds focust zich op twee specifieke doelen. Enerzijds richt het fonds zich op preventie van rijden onder invloed en sensibilisering hieromtrent. Anderzijds wil het fonds jonge verkeersslachtoffers met een verworven beperking steunen en helpen hun levenskwaliteit te optimaliseren.

Een deel van de opbrengst van ons galabal in 2019 ging naar Fonds Emilie Leus.

Meer informatie: https://www.fondsemilieleus.be/


De Companjong

De Companjong is een vereniging van en voor mensen met jongdementie en hun mantelzorgers in het Waasland. De schoondochter van Christine, oprichtster van De Companjong, vertelde ons hoe haar schoonouders zelf met jongdementie te maken kregen. In 2016 kreeg haar schoonvader te horen dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Ze gingen meteen op zoek naar steun en informatie, maar merkten snel dat activiteiten vooral gericht waren op mensen met dementie op oudere leeftijd. Jonge mensen met dementie voelen zich daar niet altijd op hun plaats. Daarom besloot Christine om een eigen vereniging op te richten, om mensen met jongdementie uit hun isolement halen. Dat doen ze door activiteiten te organiseren zoals wandelingen, creatieve ateliers en culturele uitstappen. Ze helpen ook informatie over jongdementie te verspreiden en brengen mensen met elkaar in contact. In hun activiteiten vertrekt De Companjong vanuit de dingen die je als persoon met jongdementie wél nog kan, en probeert de deelnemers iets nieuws te leren, zodat ze opnieuw trots kunnen zijn op zichzelf. Daarnaast vinden ze het ook belangrijk dat onze samenleving oog heeft voor mensen met jongdementie. Ze streven naar een “dementievriendelijke” samenleving, waarin mensen met jongdementie een actieve rol kunnen blijven spelen. Ondertussen is De Companjong een erkende vzw. Tientallen vrijwilligers houden de vereniging draaiende en helpen bij de organisatie van de activiteiten.

Een deel van de opbrengst van ons galabal in 2018 ging naar De Companjong. Daarnaast organiseerden commissie sport en sociaal op zondag 17 februari 2019 een wandeling voor De Companjong. De wandeling ging door te Tielrode, was 4,5 km lang en leidde ons langs de Schelde en de Durme. Het werd een ontspannende familiedag. Er werd genoten van de natuur en het zonnetje. Na de wandeling namen we op café nog even tijd voor een drankje en een zoetigheid.

Meer informatie: https://www.decompanjong.be/


Dagcentrum Sint-Niklaas

Dagcentrum Sint-Niklaas opende in 1974 haar deuren en richtte in 1975 een tehuis en dienst begeleid wonen op voor volwassenen met een beperking. Bijna een halve eeuw lang zorgen zij er reeds voor dat hun gasten hun eigenheid mogen ontdekken en hun levenskwaliteit kunnen vormgeven. Dit is dan ook de missie. Een boeiende en steeds wijzigende opdracht. Het belang van emancipatie van de cliënt dragen ze hoog in het vaandel. Elke cliënt heeft een ‘groeipotentieel’. Dit vertaalt zich in de zorg op maat waarbij er rekening gehouden wordt met het netwerk en de directe omgeving van de cliënt en een zinvolle dagbesteding met orthoagogische begeleiding. Iedereen is uniek. Iedereen heeft rechten en plichten. Iedereen heeft recht op ontwikkelingskansen. “We verwachten niet dat de cliënt iemand anders wordt of zijn beperkingen oplost. We geven hem wel kansen om zijn mogelijkheden te leren kennen en te benutten.”

Het Dagcentrum richt zich op volwassen personen met een beperking, die niet tewerkgesteld kunnen worden in een beschutte werkplaats. Er wordt dagbesteding aangeboden, voltijds, halftijds, intra- of extramuraal. De gasten worden ondergebracht in een van de zes themagroepen (‘houtbewerking’, ‘tuin’, ‘bak en crea’, ‘plastisch’, ‘kook’ en ‘creatief’) of een van de twee leefgroepen. Op deze manier wordt een veilig en vertrouwd leef- en werkklimaat gecreëerd. Ja, ook werkklimaat! Aanvullend is er ook een aanbod van sport, beweging, expressie, projecten en het marktkraam Toko, waar ze de producten, gemaakt in de groepen, kunnen tonen en ev. verkopen. Er kan naar een geschikte werkpost gezocht worden, zodat begeleid werken (vrijwilligerswerk) voor volwassenen met een beperking mogelijk wordt. Zij worden dan begeleid door een jobcoach.

Tot slot wordt er gestreefd naar ondersteuning van de directe omgeving van de cliënt. Dit kan door vorming en gesprekken, ondersteunende diensten in te schakelen, mogelijkheden tot kortverblijf te benoemen en mee te werken aan de voorbereiding van de toekomst.

Een deel van de opbrengst van ons galabal in 2018 ging naar het Dagcentrum. Op woensdag 17 april 2019 organiseerden commissie cultuur en sociaal een foute fuif voor Dagcentrum Sint-Niklaas. Er werd gedanst op muziek van K3, Frans Bauer, Samson & Gert enz. Bovendien waren er drie micro’s geïnstalleerd, zodat er volop kon meegezongen worden met de liedjes. Iedereen had zijn best gedaan om zich ‘fout’ te verkleden. Gebakjes/taart/fruitsla en drank werden voorzien door ons en maakten het geheel af. Kortom het was een heel leuk feestje, iedereen was blij en enthousiast. Op zondag 28 april 2019 namen we Dagcentrum Sint-Niklaas ook mee naar Bobbejaanland voor de Sociale Dag. Iedereen had het naar zijn zin in de attracties.

Meer informatie: https://raakzaam.be


Jan Vertonghen Foundation

De Jan Vertonghen Foundation wil zoveel mogelijk kinderen aanzetten tot spelen, bewegen en creatief zijn. Ze willen het beste uit elk kind halen. De Jan Vertonghen Foundation wil ook bereiken dat in elk ziekenhuis in België kinderen worden aangemoedigd om steeds het beste uit zichzelf te halen op vlak van creativiteit en beweging en zich aanvaard en verbonden te voelen met de maatschappij. Daarom zullen zij initiatieven, die ziekenhuizen hieromtrent nemen, graag ondersteunen. “Kinderen zijn zoveel meer dan hun ziekte, zij zijn bijzonder!” Verder wil deze mooie foundation kinderen stimuleren om meer buiten te sporten, bewegen en spelen in eigentijdse en veilige speelomgevingen of playgrounds. Te Temse en te Niel heeft de foundation een speelterrein geopend met o.a. een klein voetbalveldje. Geef toe, dit kon uiteraard niet ontbreken! Jaarlijks worden er ook leuke activiteiten georganiseerd voor zieke-, mindervalide- en behoeftige kinderen. De visie is duidelijk en licht mooi toe dat het belangrijk is uit te kijken voor onze toekomst, namelijk onze kinderen. Elk kind is uniek, elk kind is speciaal en zou zich zorgeloos moeten kunnen ontplooien door spel, plezier en steun. Tous ensemble krijgt met deze samenwerking een heel nieuwe betekenis, vindt u niet?

Een deel van de opbrengst van ons galabal in 2018 ging naar de Jan Vertonghen Foundation.

Meer informatie: http://janvertonghenfoundation.com/


LIA

LIA vzw is een organisatie die we enkele jaren steunden zowel met monetaire hulp als activiteiten. Ze staan in voor kinderen en jongeren, die behoefte hebben aan bijzondere jeugdzorg. Deze hulp wordt verleend tijdens huisbezoeken, in dagbegeleiding of in verblijf. Dit project bestaat uit 2 afdelingen nl. Beaufort en De Morgenster. Lia vzw is gevestigd in Waasmunster, Lokeren en Beveren.

In 2017 namen we LIA mee naar de Sociale Dag, die doorging in ZOO Planckendael. In de zomer van 2017 organiseerden we een spelletjesnamiddag, waarbij er buiten gespeeld werd met gezelschapsspelletjes en waterballonnen. In 2018 namen we opnieuw enkele kinderen en jongeren mee naar de Sociale Dag in Recreatiedomein De Nekker te Mechelen, waar we allemaal een leuke tijd beleefden. We hebben met z’n allen op 12 oktober 2018 deelgenomen aan de lichtjeswandeling te Waasmunster. Sportieve leden proberen ook elk jaar deel te nemen aan de LIA Loop. We hielpen zoveel mogelijk op activiteiten georganiseerd door LIA. Zo waren enkele leden van Rotaract Waasland op zaterdag 20 oktober 2018 aanwezig op de feestelijke opening van de LIA-tuin om hier en daar een handje toe te steken. Op 31 januari 2019 kwam Rob De Nijs naar de stadsschouwburg te Sint-Niklaas ten voordele van LIA vzw. Rotaract Waasland heeft dit evenement financieel ondersteund als sponsor.

Meer informatie: http://www.vzwlia.be/


Lawyers for Human Rights, Statelessness Unit

De staatlozenafdeling bij Lawyers for Human Rights in Zuid-Afrika heeft als doel om staatloosheid te beëindigen met een focus op kinderen. Iemand die staatloos is, heeft geen nationaliteit en wordt door geen enkel land als onderdaan beschouwd.

Wereldwijd zijn er meer dan 10 miljoen mensen staatloos omwille van diverse redenen, bijvoorbeeld door discriminatoire wetgeving op basis van geslacht, ras of etnische afkomst, door de vorming van nieuwe landen, doordat hun ouders hun afkomst niet kunnen bewijzen, door armoede, enzovoort. De fundamentele mensenrechten van staatlozen worden dagelijks geschonden. Hetgeen voor ons vanzelfsprekend lijkt, wordt staatlozen ontnomen: naar school gaan, naar de dokter gaan, een bankrekening openen, autorijden, werken, trouwen, reizen, stemmen, en ga zo maar door.

Dit project lag één van onze oud-leden, Caroline Ponsaerts, nauw aan het hart. Na haar rechtenstudies werkte ze op de staatlozenafdeling als vrijwilliger en werd vervolgens ambassadrice van een inzamelactie. De donatie van Rotaract Waasland, samen met andere giften, heeft het mogelijk gemaakt dat Lawyers for Human Rights al 76 kinderen heeft kunnen bijstaan, 13 kinderen heeft kunnen vertegenwoordigen in de kinderrechtbank, 8 kinderen hun DNA test betaald heeft om een bloedband aan te tonen. We hebben vernomen van Lawyers for Human Rights dat deze kinderen door de donatie nu naar school kunnen gaan. Op hun toekomst!

Meer informatie: https://www.lhr.org.za


Westakkers

De Westakkers is een voormalige kazerne waar sinds 2015 een tijdelijk opvangcentrum gecreëerd is. In totaal worden hier 300 asielzoekers opgevangen waaronder families, alleenstaanden en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Om hen te steunen, boden wij in het begin van een warme zomer alle aanwezigen een lekker ijsje aan, met dank aan Cremerie Foubert.


Kom op tegen Kanker

Tijdens het Hemelvaartweekend 2018 was Rotaract Waasland, vertegenwoordigd door Gilles De Sutter, Filip Van Raemdonck en Bart Lammens, aanwezig op 1000 km Kom op Tegen Kanker. Onze drie fietsers behoorden samen met andere fietsers van Rotary Sint-Niklaas en andere Rotaracts van D2170 tot één van de deelnemende teams. Per team waren er 8 ritten van 125 km en 3 snelheidsgroepen (24, 27 en 30 km/u). Iedere dag werd er een lus gemaakt vanuit de start- en eindplaats Mechelen, dit gedurende 4 dagen. Bart en Filip reden samen één rit van 125 km. Gilles nam twee ritten van 125 km voor zijn rekening. Het inschrijvingsgeld, gesponsord door Rotaract Waasland, voor deelname aan een team ging integraal naar Kom op Tegen Kanker.

Meer informatie: http://www.komoptegenkanker.be/


Rise Against Hunger

Rise Against Hunger: 100 vrijwilligers, 2 uur en 30.000 maaltijden. Met meer dan 100 Rotaracters en Rotariërs uit Europa verpakten we 30.000 maaltijden tijdens de European Rotaract Conference – EuCo – in Antwerpen. We bundelden onze krachten in de strijd tegen de honger. Via de non-profitorganisatie Rise Against Hunger werden de maaltijden gedistribueerd naar kinderen in Zimbabwe. Op deze manier hopen we met Rotaract Waasland een essentieel onderdeel te vormen van de beweging om de honger in de wereld te beëindigen.

Meer informatie: https://www.riseagainsthunger.org/


Nadjmi Foundation

Op 14 april 2018 organiseerden de stagiairs van Rotaract Waasland ‘BBQ “For A Smile”‘. De opbrengst hiervan is integraal naar Nadjmi Foundation gegaan.

Nadjmi Foundation ontstond in september 2015 na een vijftienjarige zoektocht naar een efficiënte en humane manier om het lijden van kinderen met schisis te verlichten. Kinderen met schisis ervaren immers vaak spraak-, gehoor- en/of eetproblemen. Hun verstoorde gelaatsvorming betekent dikwijls een aanleiding voor psychologische moeilijkheden of een laag zelfbeeld. Na jaren liefdadigheidswerk in onder meer Afrika, Indië en Zuidoost-Azië kon Nasser Nadjmi een hulpcentrum opstarten in Shiraz, Zuid-Iran. Het centrum, dat als model dient voor toekomstige centra, wil drie belangrijke doelen bereiken:

  • Een complete, multidisciplinaire behandeling voor schisis aanbieden.
  • Het opleiden van plaatselijke chirurgen.
  • Betrokkenheid van lokale universiteitsstudenten bij onderzoeksprojecten.

Meer informatie: https://www.nadjmifoundation.org/


Witte Raven project

13% van de Vlaamse kinderen leeft in een huishouden met een inkomen onder de Vlaamse regionale armoederisicodrempel. Een groot deel van de kinderen wordt niet bereikt met de maatschappelijke diensten en voorzieningen. Armoede brengt negatieve gevolgen op vlak van voeding, gezondheid en ontwikkeling met zich mee voor het kind. Dit zorgt dan weer voor affectieve stoornissen, marginalisatie op de arbeidsmarkt, hoog risico op criminaliteit en sociale uitsluiting. Door het Witte Raven Project van de serviceclub Kiwanis wordt het probleem van kinderarmoede in het Waasland aangepakt. Er wordt gewerkt met een “Witte Raaf”, een medewerker op een school, die verdoken kinderarmoede kan vaststellen en er discreet mee kan omgaan. Aan deze medewerker wordt een werkingstoelage van €500 toegekend. Die €500 is te gebruiken voor dagdagelijkse noodsituaties, die de normale ontwikkeling van kinderen afremmen. Rotaract Waasland is blij dit project te hebben kunnen ondersteunen.Meer informatie: https://kinderarmoede.be


Bone for kids

Het probleem van niet-helende breuken (“pseudoartrose”) treft in Europa elk jaar zo’n 500 kinderen. Sommigen hebben reeds een breuk bij de geboorte, anderen lopen deze vaak op tijdens hun eerste jaar. We spreken van congenitale pseudoartrose, omdat deze aandoening aangeboren is. Door de slechte kwaliteit van het beenvlies en omdat het bot zelf geen genezingscapaciteit heeft op de plaats van de breuk is heling bijna niet mogelijk.

De medische wereld heeft helaas nog geen pasklare oplossing voor dit ingewikkeld probleem. Een reeks chirurgische ingrepen volgt elkaar in snel tempo op (bottransport, extern fixatiesysteem, …), zonder enige garantie op succes. Amputatie is vaak de enige uitweg …

Het doel van Bone4Kids is steun bieden om het vergevorderde onderzoek naar deze problematiek een beslissende duw in de rug te geven. Dit onderzoek, uitgevoerd door “Prometheus”, de onderzoeksdevisie van skeletale weefselregeneratie aan de KU Leuven, broedt op een behandeling die het aantal operaties drastisch kan verminderen en hoop geeft op een blijvende genezing. Bone4Kids heeft concreet als doel het onderzoeksteam en administratief personeel te betalen, het experimentele en klinische onderzoek te ondersteunen, wetenschappelijke lezingen in te richten en beurzen toe te kennen. Zo geven ze kinderen met een niet-helend botdefect uitzicht op een betere toekomst!

Farma- en biotechbedrijven zijn niet bereid om te investeren in de nieuwe therapie omdat die, door het lage aantal patiënten en ook door de complexiteit van deze patiëntjes, voor hen niet winstgevend en te risicovol is. In samenwerking met het Leuvens Universiteitsfonds wil Bone4Kids geld inzamelen om de nieuwe therapie te financieren.

Het beoogde resultaat is een nieuwe patiëntspecifieke behandeling aanbieden voor de heling van niet-helende botdefecten, omzetting van theorie (onderzoeken in het laboratorium) naar praktijk (toepassing op patiënten in het ziekenhuis), ontwikkeling van een klinisch implantaat, chirurgen opleiden in nieuwe therapie, uitvoering van een klinische studie, verspreiding van de therapie zodat zoveel mogelijk kinderen met een niet-helend botdefect kunnen worden geholpen.

Een deel van de opbrengst van ons galabal in 2017 ging naar Bone4Kids.

Meer informatie: http://www.bone4kids.be/nl


Scroll to Top